Grünspecht
Bienenfresser
 
   
   
Insekten
Schwalbenschwanz Liguster-Schwärmer Schwalbenschwanz
Schwalbenschwanz Plattbauchlibelle Schwärmer
Plattbauchlibelle Hornissen Hornissen
Gottesanbeterin Gottesanbeterin Wespenspinne